جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان گلپایگان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان گلپایگان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان گلپایگان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان گلپایگان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل بارش شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل سیل شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل شیب شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان گلپایگان
 • شیپ فایل محدوده استان اصفهان

 

حجم فایل: 20.9 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با گلپایگان، اینجا