جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان گیلانغرب

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان گیلانغرب که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان گیلانغرب

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل بخش های شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان گیلانغرب
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان گیلانغرب
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل بارش شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل سیل شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل دشت های شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل سدهای شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل شیب شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان گیلانغرب
 • شیپ فایل محدوده استان کرمانشاه

 

حجم فایل: 41.9 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان گیلانغرب، اینجا