جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان قروه

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان قروه که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 25 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان قروه می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان قروه
 • شیپ فایل بخش های شهرستان قروه
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان قروه
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان قروه
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان قروه
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان قروه
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان قروه
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان قروه
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان قروه
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان قروه
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان قروه
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان قروه
 • شیپ فایل بارش شهرستان قروه
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان قروه
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان قروه
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان قروه
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان قروه
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان قروه
 • شیپ فایل سیل شهرستان قروه
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان قروه
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان قروه
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان قروه
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان قروه
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان قروه
 • شیپ فایل محدوده استان کردستان

 

حجم فایل: 17.5 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل