جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان قوچان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان قوچان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان قوچان می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان قوچان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان قوچان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان قوچان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان قوچان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان قوچان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان قوچان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان قوچان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان قوچان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان قوچان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان قوچان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان قوچان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان قوچان
 • شیپ فایل بارش شهرستان قوچان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان قوچان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان قوچان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان قوچان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان قوچان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان قوچان
 • شیپ فایل سیل شهرستان قوچان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان قوچان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان قوچان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان قوچان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان قوچان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان قوچان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان قوچان
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان رضوی

 

حجم فایل: 39.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل