جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان قیر و کارزین

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان قیر و کارزین که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان قیر و کارزین می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان قیر و کارزین
 • شیپ فایل بخش های شهرستان قیر و کارزین
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان قیر و کارزین
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان قیر و کارزین
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان قیر و کارزین
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان قیر و کارزین
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان قیر و کارزین
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان قیر و کارزین
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان قیر و کارزین
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان قیر و کارزین
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان قیر و کارزین
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان قیر و کارزین
 • شیپ فایل بارش شهرستان قیر و کارزین
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان قیر و کارزین
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان قیر و کارزین
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان قیر و کارزین
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان قیر و کارزین
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان قیر و کارزین
 • شیپ فایل سیل شهرستان قیر و کارزین
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان قیر و کارزین
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان قیر و کارزین
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان قیر و کارزین
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان قیر و کارزین
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان قیر و کارزین
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان قیر و کارزین
 • شیپ فایل محدوده استان فارس

 

حجم فایل: 47.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل