جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان قصرشیرین

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان قصرشیرین که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان قصرشیرین

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل بخش های شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان قصرشیرین
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان قصرشیرین
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل بارش شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل سیل شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل دشت های شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل سدهای شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل شیب شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان قصرشیرین
 • شیپ فایل محدوده استان کرمانشاه

 

حجم فایل: 24.6 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه شیپ فایل ها و اطلاعات قصرشیرین اینجا