جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان قرچک

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان قرچک که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان قرچک
 • شیپ فایل بخش های شهرستان قرچک
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان قرچک
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان قرچک
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان قرچک
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان قرچک
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان قرچک
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان قرچک
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان قرچک
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان قرچک
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان قرچک
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان قرچک
 • شیپ فایل بارش شهرستان قرچک
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان قرچک
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان قرچک
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان قرچک
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان قرچک
 • شیپ فایل سیل شهرستان قرچک
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان قرچک
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان قرچک
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان قرچک
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان قرچک
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان قرچک
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان قرچک
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان قرچک
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان قرچک
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان قرچک
 • شیپ فایل دشت های شهرستان قرچک
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان قرچک
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان قرچک
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان قرچک
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان قرچک
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان قرچک
 • شیپ فایل شیب شهرستان قرچک
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان قرچک
 • شیپ فایل محدوده استان تهران

 

حجم فایل: 820 کیلوبایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با قرچک، اینجا