جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان قائنات

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان قائنات که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان قائنات

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان قائنات
 • شیپ فایل بخش های شهرستان قائنات
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان قائنات
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان قائنات
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان قائنات
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان قائنات
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان قائنات
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان قائنات
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان قائنات
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان قائنات
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان قائنات
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان قائنات
 • شیپ فایل بارش شهرستان قائنات
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان قائنات
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان قائنات
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان قائنات
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان قائنات
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان قائنات
 • شیپ فایل سیل شهرستان قائنات
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان قائنات
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان قائنات
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان قائنات
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان قائنات
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان قائنات
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان قائنات
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان قائنات
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان قائنات
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان قائنات
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان قائنات
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان قائنات
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان قائنات
 • شیپ فایل دشت های شهرستان قائنات
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان قائنات
 • شیپ فایل سدهای شهرتان قائنات
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان قائنات
 • شیپ فایل معادن شهرستان قائنات
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان قائنات
 • شیپ فایل شیب شهرستان قائنات
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان قائنات
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان قائنات
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان جنوبی

 

حجم فایل: 90.9 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده‌های مرتبط با قائنات، اینجا