جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان قائمشهر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان قائمشهر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان قائمشهر

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان قائمشهر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان قائمشهر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل بارش شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل سیل شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل دشت های شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل شیب شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان قائمشهر
 • شیپ فایل محدوده استان مازندران

 

حجم فایل: 3.72 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان قائمشهر، اینجا