جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان گرمسار

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان گرمسار که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان گرمسار

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل بخش های شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان گرمسار
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان گرمسار
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل بارش شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل سیل شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل دشت های شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل سدهای شهرتان گرمسار
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل معادن شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل شیب شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل پارک ملی شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان گرمسار
 • شیپ فایل محدوده استان سمنان

 

حجم فایل: 46.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با گرمسار، اینجا