جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان گرمی

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان گرمی که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان گرمی می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان گرمی
 • شیپ فایل بخش های شهرستان گرمی
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان گرمی
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان گرمی
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان گرمی
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان گرمی
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان گرمی
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان گرمی
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان گرمی
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان گرمی
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان گرمی
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان گرمی
 • شیپ فایل بارش شهرستان گرمی
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان گرمی
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان گرمی
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان گرمی
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان گرمی
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان گرمی
 • شیپ فایل سیل شهرستان گرمی
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان گرمی
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان گرمی
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان گرمی
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان گرمی
 • شیپ فایل براساس پوشش گیاهی شهرستان گرمی
 • شیپ فایل براساس منحنی میزان شهرستان گرمی
 • شیپ فایل محدوده استان اردبیل

 

حجم فایل: 40.7 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل