جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان گلوگاه

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان گلوگاه که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان گلوگاه

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل بخش های شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان گلوگاه
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان گلوگاه
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل بارش شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل سیل شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل دشت های شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل معادن شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل شیب شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان گلوگاه
 • شیپ فایل محدوده استان مازندران

 

حجم فایل: 7.03 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان گلوگاه، اینجا