جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان گالیکش

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان گالیکش که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان گالیکش

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل بخش های شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان گالیکش
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان گالیکش
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل بارش شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل سیل شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل دشت های شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل سدهای شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل معادن شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل شیب شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان گالیکش
 • شیپ فایل محدوده استان گلستان

 

حجم فایل: 21 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان گالیکش، اینجا