جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان فیروزکوه

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان فیروزکوه که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل بخش های شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان فیروزکوه
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان فیروزکوه
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل بارش شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل سیل شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل دشت های شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل معادن شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل شیب شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان فیروزکوه
 • شیپ فایل محدوده استان تهران

 

حجم فایل: 60.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با فیروزکوه، اینجا