جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان فیروزآباد

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان فیروزآباد که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان فیروزآباد

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل بخش های شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان فیروزآباد
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان فیروزآباد
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل بارش شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل سیل شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل دشت های شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل سدهای شهرتان فیروزآباد
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل شیب شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان فیروزآباد
 • شیپ فایل محدوده استان فارس

 

حجم فایل: 71.8 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با فیروزآباد، اینجا