جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان فریدونشهر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان فریدونشهر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان فریدونشهر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان فریدونشهر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل بارش شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل سیل شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل دشت های شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل شیب شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان فریدونشهر
 • شیپ فایل محدوده استان اصفهان

 

حجم فایل: 63.5 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با فریدونشهر، اینجا