جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان فریدونکنار

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان فریدونکنار که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان فریدونکنار

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان فریدونکنار
 • شیپ فایل بخش های شهرستان فریدونکنار
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان فریدونکنار
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان فریدونکنار
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان فریدونکنار
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان فریدونکنار
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان فریدونکنار
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان فریدونکنار
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان فریدونکنار
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان فریدونکنار
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان فریدونکنار
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان فریدونکنار
 • شیپ فایل بارش شهرستان فریدونکنار
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان فریدونکنار
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان فریدونکنار
 • شیپ فایل سیل شهرستان فریدونکنار
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان فریدونکنار
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان فریدونکنار
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان فریدونکنار
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان فریدونکنار
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان فریدونکنار
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان فریدونکنار
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان فریدونکنار
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان فریدونکنار
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان فریدونکنار
 • شیپ فایل دشت های شهرستان فریدونکنار
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان فریدونکنار
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان فریدونکنار
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان فریدونکنار
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان فریدونکنار
 • شیپ فایل شیب شهرستان فریدونکنار
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان فریدونکنار
 • شیپ فایل محدوده استان مازندران

 

حجم فایل: 1.10 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان فریدونکنار، اینجا