جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان فلاورجان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان فلاورجان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان فلاورجان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان فلاورجان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل بارش شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل سیل شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل شیب شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان فلاورجان
 • شیپ فایل محدوده استان اصفهان

 

حجم فایل: 4.32 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با فلاورجان، اینجا