جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان فسا

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان فسا که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان فسا

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان فسا
 • شیپ فایل بخش های شهرستان فسا
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان فسا
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان فسا
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان فسا
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان فسا
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان فسا
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان فسا
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان فسا
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان فسا
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان فسا
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان فسا
 • شیپ فایل بارش شهرستان فسا
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان فسا
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان فسا
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان فسا
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان فسا
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان فسا
 • شیپ فایل سیل شهرستان فسا
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان فسا
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان فسا
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان فسا
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان فسا
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان فسا
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان فسا
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان فسا
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان فسا
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان فسا
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان فسا
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان فسا
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان فسا
 • شیپ فایل دشت های شهرستان فسا
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان فسا
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان فسا
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان فسا
 • شیپ فایل معادن شهرستان فسا
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان فسا
 • شیپ فایل شیب شهرستان فسا
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان فسا
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان فسا
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان فسا
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان فسا
 • شیپ فایل محدوده استان فارس

 

حجم فایل: 70.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با فسا، اینجا