جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان فارسان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان فارسان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان فارسان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان فارسان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان فارسان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان فارسان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان فارسان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان فارسان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان فارسان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان فارسان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان فارسان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان فارسان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان فارسان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان فارسان
 • شیپ فایل بارش شهرستان فارسان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان فارسان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان فارسان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان فارسان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان فارسان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان فارسان
 • شیپ فایل سیل شهرستان فارسان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان فارسان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان فارسان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان فارسان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان فارسان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان فارسان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان فارسان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان فارسان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان فارسان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان فارسان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان فارسان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان فارسان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان فارسان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان فارسان
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان فارسان
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان فارسان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان فارسان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان فارسان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان فارسان
 • شیپ فایل شیب شهرستان فارسان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان فارسان
 • شیپ فایل محدوده استان چهارمحال و بختیاری

 

حجم فایل: 13.5 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با فارسان، اینجا