جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان فاروج

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان فاروج که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان فاروج

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان فاروج
 • شیپ فایل بخش های شهرستان فاروج
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان فاروج
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان فاروج
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان فاروج
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان فاروج
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان فاروج
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان فاروج
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان فاروج
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان فاروج
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان فاروج
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان فاروج
 • شیپ فایل بارش شهرستان فاروج
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان فاروج
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان فاروج
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان فاروج
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان فاروج
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان فاروج
 • شیپ فایل سیل شهرستان فاروج
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان فاروج
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان فاروج
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان فاروج
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان فاروج
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان فاروج
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان فاروج
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان فاروج
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان فاروج
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان فاروج
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان فاروج
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان فاروج
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان فاروج
 • شیپ فایل دشت های شهرستان فاروج
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان فاروج
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان فاروج
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان فاروج
 • شیپ فایل سدهای شهرتان فاروج
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان فاروج
 • شیپ فایل معادن شهرستان فاروج
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان فاروج
 • شیپ فایل شیب شهرستان فاروج
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان فاروج
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان فاروج
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان شمالی

 

حجم فایل: 27.5 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با فاروج، اینجا