جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان فریمان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان فریمان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان فریمان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان فریمان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان فریمان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان فریمان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان فریمان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان فریمان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان فریمان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان فریمان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان فریمان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان فریمان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان فریمان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان فریمان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان فریمان
 • شیپ فایل بارش شهرستان فریمان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان فریمان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان فریمان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان فریمان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان فریمان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان فریمان
 • شیپ فایل سیل شهرستان فریمان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان فریمان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان فریمان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان فریمان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان فریمان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان فریمان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان فریمان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان فریمان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان فریمان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان فریمان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان فریمان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان فریمان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان فریمان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان فریمان
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان فریمان
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان فریمان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان فریمان
 • شیپ فایل سدهای شهرتان فریمان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان فریمان
 • شیپ فایل معادن شهرستان فریمان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان فریمان
 • شیپ فایل شیب شهرستان فریمان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان فریمان
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان فریمان
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان فریمان
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان رضوی

 

حجم فایل: 60.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با فریمان، اینجا