جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان فردیس

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان فردیس که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان فردیس
 • شیپ فایل بخش های شهرستان فردیس
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان فردیس
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان فردیس
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان فردیس
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان فردیس
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان فردیس
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان فردیس
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان فردیس
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان فردیس
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان فردیس
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان فردیس
 • شیپ فایل بارش شهرستان فردیس
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان فردیس
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان فردیس
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان فردیس
 • شیپ فایل سیل شهرستان فردیس
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان فردیس
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان فردیس
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان فردیس
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان فردیس
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان فردیس
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان فردیس
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان فردیس
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان فردیس
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان فردیس
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان فردیس
 • شیپ فایل دشت های شهرستان فردیس
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان فردیس
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان فردیس
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان فردیس
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان فردیس
 • شیپ فایل شیب شهرستان فردیس
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان فردیس
 • شیپ فایل محدوده استان البرز

 

حجم فایل: 1.07 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با فردیس، اینجا