جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان فراشبند

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان فراشبند که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان فراشبند

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل بخش های شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان فراشبند
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان فراشبند
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل بارش شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل سیل شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل دشت های شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل شیب شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان فراشبند
 • شیپ فایل محدوده استان فارس

 

حجم فایل: 89.5 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با فراشبند، اینجا