جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان فراهان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان فراهان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان فراهان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان فراهان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان فراهان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان فراهان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان فراهان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان فراهان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان فراهان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان فراهان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان فراهان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان فراهان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان فراهان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان فراهان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان فراهان
 • شیپ فایل بارش شهرستان فراهان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان فراهان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان فراهان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان فراهان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان فراهان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان فراهان
 • شیپ فایل سیل شهرستان فراهان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان فراهان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان فراهان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان فراهان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان فراهان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان فراهان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان فراهان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان فراهان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان فراهان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان فراهان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان فراهان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان فراهان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان فراهان
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان فراهان
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان فراهان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان فراهان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان فراهان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان فراهان
 • شیپ فایل شیب شهرستان فراهان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان فراهان
 • شیپ فایل محدوده استان مرکزی

 

حجم فایل: 16.4مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان فراهان، اینجا