جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان استهبان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان استهبان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان استهبان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان استهبان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان استهبان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان استهبان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان استهبان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان استهبان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان استهبان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان استهبان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان استهبان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان استهبان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان استهبان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان استهبان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان استهبان
 • شیپ فایل بارش شهرستان استهبان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان استهبان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان استهبان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان استهبان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان استهبان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان استهبان
 • شیپ فایل سیل شهرستان استهبان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان استهبان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان استهبان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان استهبان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان استهبان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان استهبان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان استهبان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان استهبان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان استهبان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان استهبان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان استهبان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان استهبان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان استهبان
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان استهبان
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان استهبان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان استهبان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان استهبان
 • شیپ فایل معادن شهرستان استهبان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان استهبان
 • شیپ فایل شیب شهرستان استهبان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان استهبان
 • شیپ فایل پارک ملی شهرستان استهبان
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان استهبان
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان استهبان
 • شیپ فایل محدوده استان فارس

 

حجم فایل: 40.7 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با استهبان، اینجا