جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان اشتهارد

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان اشتهارد که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل بخش های شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان اشتهارد
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل بارش شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل سیل شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل دشت های شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل معادن شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل شیب شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان اشتهارد
 • شیپ فایل محدوده استان البرز

 

حجم فایل: 7.56مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با اشتهارد، اینجا