جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان اصفهان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان اصفهان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان اصفهان می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان اصفهان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان اصفهان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان اصفهان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان اصفهان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان اصفهان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان اصفهان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان اصفهان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان اصفهان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان اصفهان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اصفهان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان اصفهان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان اصفهان
 • شیپ فایل بارش شهرستان اصفهان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان اصفهان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان اصفهان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان اصفهان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان اصفهان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان اصفهان
 • شیپ فایل سیل شهرستان اصفهان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان اصفهان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان اصفهان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان اصفهان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان اصفهان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان اصفهان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان اصفهان
 • شیپ فایل محدوده استان اصفهان

 

حجم فایل: 67.7 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل