جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان دورود

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان دورود که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان دورود می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان دورود
 • شیپ فایل بخش های شهرستان دورود
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان دورود
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان دورود
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان دورود
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان دورود
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان دورود
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان دورود
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان دورود
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان دورود
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان دورود
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان دورود
 • شیپ فایل بارش شهرستان دورود
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان دورود
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان دورود
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان دورود
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان دورود
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان دورود
 • شیپ فایل سیل شهرستان دورود
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان دورود
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان دورود
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان دورود
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان دورود
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان دورود
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان دورود
 • شیپ فایل محدوده استان لرستان

 

حجم فایل: 25.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل