جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان دیواندره

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان دیواندره که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان دیواندره

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل بخش های شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان دیواندره
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان دیواندره
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل بارش شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل سیل شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل براساس پوشش گیاهی شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل براساس منحنی میزان شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل دشت های شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل شیب شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان دیواندره
 • شیپ فایل محدوده استان کردستان

 

حجم فایل: 59.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با دیواندره، اینجا