جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان دلیجان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان دلیجان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان دلیجان می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان دلیجان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان دلیجان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل بارش شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل سیل شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل محدوده استان مرکزی

 

حجم فایل: 20.7 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل