جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان دلیجان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان دلیجان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 74 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان دلیجان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان دلیجان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان دلیجان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل بارش شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل سیل شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل سدهای شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل معادن شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل شیب شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان دلیجان
 • شیپ فایل محدوده استان مرکزی

 

حجم فایل: 32.5 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان دلیجان، اینجا