جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان دهلران

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان دهلران که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان دهلران
 • شیپ فایل بخش های شهرستان دهلران
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان دهلران
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان دهلران
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان دهلران
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان دهلران
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان دهلران
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان دهلران
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان دهلران
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان دهلران
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان دهلران
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان دهلران
 • شیپ فایل بارش شهرستان دهلران
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان دهلران
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان دهلران
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان دهلران
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان دهلران
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان دهلران
 • شیپ فایل سیل شهرستان دهلران
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان دهلران
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان دهلران
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان دهلران
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان دهلران
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان دهلران
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان دهلران
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان دهلران
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان دهلران
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان دهلران
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان دهلران
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان دهلران
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان دهلران
 • شیپ فایل دشت های شهرستان دهلران
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان دهلران
 • شیپ فایل سدهای شهرتان دهلران
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان دهلران
 • شیپ فایل معادن شهرستان دهلران
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان دهلران
 • شیپ فایل شیب شهرستان دهلران
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان دهلران
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان دهلران
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان دهلران
 • شیپ فایل محدوده استان ایلام

 

حجم فایل: 81.9 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با دهلران، اینجا