جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان دهاقان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان دهاقان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان دهاقان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان دهاقان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل بارش شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل سیل شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل شیب شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان دهاقان
 • شیپ فایل محدوده استان اصفهان

 

حجم فایل: 21.8 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با دهاقان، اینجا