جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان دشت آزادگان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان دشت آزادگان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان دشت آزادگان می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان دشت آزادگان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان دشت آزادگان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان دشت آزادگان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان دشت آزادگان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان دشت آزادگان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان دشت آزادگان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان دشت آزادگان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان دشت آزادگان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان دشت آزادگان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان دشت آزادگان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان دشت آزادگان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان دشت آزادگان
 • شیپ فایل بارش شهرستان دشت آزادگان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان دشت آزادگان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان دشت آزادگان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان دشت آزادگان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان دشت آزادگان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان دشت آزادگان
 • شیپ فایل سیل شهرستان دشت آزادگان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان دشت آزادگان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان دشت آزادگان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان دشت آزادگان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان دشت آزادگان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان دشت آزادگان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان دشت آزادگان
 • شیپ فایل محدوده استان خوزستان

 

حجم فایل: 4.3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل