جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان دره شهر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان دره شهر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان دره شهر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان دره شهر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل بارش شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل سیل شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل دشت های شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل شیب شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان دره شهر
 • شیپ فایل محدوده استان ایلام

 

حجم فایل: 23.9 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با دره شهر، اینجا