جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان درمیان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان درمیان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان درمیان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان درمیان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان درمیان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان درمیان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان درمیان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان درمیان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان درمیان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان درمیان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان درمیان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان درمیان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان درمیان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان درمیان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان درمیان
 • شیپ فایل بارش شهرستان درمیان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان درمیان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان درمیان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان درمیان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان درمیان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان درمیان
 • شیپ فایل سیل شهرستان درمیان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان درمیان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان درمیان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان درمیان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان درمیان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان درمیان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان درمیان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان درمیان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان درمیان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان درمیان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان درمیان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان درمیان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان درمیان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان درمیان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان درمیان
 • شیپ فایل سدهای شهرتان درمیان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان درمیان
 • شیپ فایل معادن شهرستان درمیان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان درمیان
 • شیپ فایل شیب شهرستان درمیان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان درمیان
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان جنوبی

 

حجم فایل: 66.7 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده‌های مرتبط با درمیان، اینجا