جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان درگز

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان درگز که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان درگز

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان درگز
 • شیپ فایل بخش های شهرستان درگز
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان درگز
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان درگز
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان درگز
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان درگز
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان درگز
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان درگز
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان درگز
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان درگز
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان درگز
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان درگز
 • شیپ فایل بارش شهرستان درگز
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان درگز
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان درگز
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان درگز
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان درگز
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان درگز
 • شیپ فایل سیل شهرستان درگز
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان درگز
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان درگز
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان درگز
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان درگز
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان درگز
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان درگز
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان درگز
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان درگز
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان درگز
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان درگز
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان درگز
 • شیپ فایل دشت های شهرستان درگز
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان درگز
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان درگز
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان درگز
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان درگز
 • شیپ فایل سدهای شهرتان درگز
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان درگز
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان درگز
 • شیپ فایل شیب شهرستان درگز
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان درگز
 • شیپ فایل پارک ملی شهرستان درگز
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان درگز
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان درگز
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان رضوی

 

حجم فایل: 84.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با درگز، اینجا