جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان داراب

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان داراب که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان داراب

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان داراب
 • شیپ فایل بخش های شهرستان داراب
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان داراب
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان داراب
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان داراب
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان داراب
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان داراب
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان داراب
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان داراب
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان داراب
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان داراب
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان داراب
 • شیپ فایل بارش شهرستان داراب
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان داراب
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان داراب
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان داراب
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان داراب
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان داراب
 • شیپ فایل سیل شهرستان داراب
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان داراب
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان داراب
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان داراب
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان داراب
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان داراب
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان داراب
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان داراب
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان داراب
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان داراب
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان داراب
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان داراب
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان داراب
 • شیپ فایل دشت های شهرستان داراب
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان داراب
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان داراب
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان داراب
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان داراب
 • شیپ فایل معادن شهرستان داراب
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان داراب
 • شیپ فایل شیب شهرستان داراب
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان داراب
 • شیپ فایل محدوده استان فارس

 

حجم فایل: 124 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با داراب، اینجا