جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان ذاراب

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان داراب که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان داراب می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان داراب
 • شیپ فایل بخش های شهرستان داراب
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان داراب
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان داراب
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان داراب
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان داراب
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان داراب
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان داراب
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان داراب
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان داراب
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان داراب
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان داراب
 • شیپ فایل بارش شهرستان داراب
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان داراب
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان داراب
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان داراب
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان داراب
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان داراب
 • شیپ فایل سیل شهرستان داراب
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان داراب
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان داراب
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان داراب
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان داراب
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان داراب
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان داراب
 • شیپ فایل محدوده استان فارس

 

حجم فایل: 84.3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل