جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان دامغان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان دامغان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان دامغان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان دامغان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان دامغان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان دامغان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان دامغان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان دامغان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان دامغان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان دامغان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان دامغان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان دامغان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان دامغان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان دامغان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان دامغان
 • شیپ فایل بارش شهرستان دامغان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان دامغان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان دامغان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان دامغان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان دامغان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان دامغان
 • شیپ فایل سیل شهرستان دامغان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان دامغان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان دامغان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان دامغان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان دامغان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان دامغان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان دامغان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان دامغان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان دامغان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان دامغان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان دامغان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان دامغان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان دامغان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان دامغان
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان دامغان
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان دامغان
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان دامغان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان دامغان
 • شیپ فایل سدهای شهرتان دامغان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان دامغان
 • شیپ فایل معادن شهرستان دامغان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان دامغان
 • شیپ فایل شیب شهرستان دامغان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان دامغان
 • شیپ فایل پارک ملی شهرستان دامغان
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان دامغان
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان دامغان
 • شیپ فایل محدوده استان سمنان

 

حجم فایل: 138 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با دامغان، اینجا