جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان دماوند

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان دماوند که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان دماوند
 • شیپ فایل بخش های شهرستان دماوند
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان دماوند
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان دماوند
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان دماوند
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان دماوند
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان دماوند
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان دماوند
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان دماوند
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان دماوند
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان دماوند
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان دماوند
 • شیپ فایل بارش شهرستان دماوند
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان دماوند
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان دماوند
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان دماوند
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان دماوند
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان دماوند
 • شیپ فایل سیل شهرستان دماوند
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان دماوند
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان دماوند
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان دماوند
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان کرج
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان دماوند
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان دماوند
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان دماوند
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان دماوند
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان دماوند
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان دماوند
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان دماوند
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان دماوند
 • شیپ فایل دشت های شهرستان دماوند
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان دماوند
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان دماوند
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان دماوند
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان دماوند
 • شیپ فایل معادن شهرستان دماوند
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان دماوند
 • شیپ فایل شیب شهرستان دماوند
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان دماوند
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان دماوند
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان دماوند
 • شیپ فایل محدوده استان تهران

 

حجم فایل: 44.6 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با دماوند، اینجا