جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان چرداول

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان چرداول که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان چرداول
 • شیپ فایل بخش های شهرستان چرداول
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان چرداول
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان چرداول
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان چرداول
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان چرداول
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان چرداول
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان چرداول
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان چرداول
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان چرداول
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان چرداول
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان چرداول
 • شیپ فایل بارش شهرستان چرداول
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان چرداول
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان چرداول
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان چرداول
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان چرداول
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان چرداول
 • شیپ فایل سیل شهرستان چرداول
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان چرداول
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان چرداول
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان چرداول
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان چرداول
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان چرداول
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان چرداول
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان چرداول
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان چرداول
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان چرداول
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان چرداول
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان چرداول
 • شیپ فایل دشت های شهرستان چرداول
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان چرداول
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان چرداول
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان چرداول
 • شیپ فایل معادن شهرستان چرداول
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان چرداول
 • شیپ فایل شیب شهرستان چرداول
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان چرداول
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان چرداول
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان چرداول
 • شیپ فایل محدوده استان ایلام

 

حجم فایل: 29.6 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با چرداول  اینجا