جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان چناران

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان چناران که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان چناران

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان چناران
 • شیپ فایل بخش های شهرستان چناران
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان چناران
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان چناران
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان چناران
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان چناران
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان چناران
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان چناران
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان چناران
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان چناران
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان چناران
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان چناران
 • شیپ فایل بارش شهرستان چناران
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان چناران
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان چناران
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان چناران
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان چناران
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان چناران
 • شیپ فایل سیل شهرستان چناران
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان چناران
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان چناران
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان چناران
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان چناران
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان چناران
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان چناران
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان چناران
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان چناران
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان چناران
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان چناران
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان چناران
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان چناران
 • شیپ فایل دشت های شهرستان چناران
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان چناران
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان چناران
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان چناران
 • شیپ فایل سدهای شهرتان چناران
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان چناران
 • شیپ فایل معادن شهرستان چناران
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان چناران
 • شیپ فایل شیب شهرستان چناران
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان چناران
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان چناران
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان چناران
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان چناران
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان رضوی

 

حجم فایل: 58.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با چناران، اینجا