جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان چایپاره

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان چایپاره که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل بخش های شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان چایپاره
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان چایپاره
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل بارش شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل سیل شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل دشت های شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل سدهای شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل معادن شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل شیب شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان چایپاره
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان غربی

 

حجم فایل: 19.9 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود داده ها و اطلاعات مربوط به چایپاره اینجا