جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان چاراویماق

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان چاراویماق که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان چاراویماق

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل بخش های شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان چاراویماق
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان چاراویماق
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل بارش شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل سیل شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل دشت های شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل معادن شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل شیب شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان چاراویماق
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان شرقی

 

حجم فایل: 46.7 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با چاراویماق اینجا