جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان چالدران

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان چالدران که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان چالدران
 • شیپ فایل بخش های شهرستان چالدران
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان چالدران
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان چالدران
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان چالدران
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان چالدران
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان چالدران
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان چالدران
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان چالدران
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان چالدران
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان چالدران
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان چالدران
 • شیپ فایل بارش شهرستان چالدران
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان چالدران
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان چالدران
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان چالدران
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان چالدران
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان چالدران
 • شیپ فایل سیل شهرستان چالدران
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان چالدران
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان چالدران
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان چالدران
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان چالدران
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان چالدران
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان چالدران
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان چالدران
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان چالدران
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان چالدران
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان چالدران
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان چالدران
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان چالدران
 • شیپ فایل دشت های شهرستان چالدران
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان چالدران
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان چالدران
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان چالدران
 • شیپ فایل سدهای شهرستان چالدران
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان چالدران
 • شیپ فایل معادن شهرستان چالدران
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان چالدران
 • شیپ فایل شیب شهرستان چالدران
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان چالدران
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان غربی

 

حجم فایل: 38.2  مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود داده ها و اطلاعات مربوط به چالدران اینجا