جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان چادگان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان چادگان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان چادگان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان چادگان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان چادگان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان چادگان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان چادگان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان چادگان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان چادگان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان چادگان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان چادگان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان چادگان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان چادگان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان چادگان
 • شیپ فایل بارش شهرستان چادگان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان چادگان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان چادگان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان چادگان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان چادگان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان چادگان
 • شیپ فایل سیل شهرستان چادگان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان چادگان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان چادگان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان چادگان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان چادگان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان چادگان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان چادگان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان چادگان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان چادگان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان چادگان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان چادگان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان چادگان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان چادگان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان چادگان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان چادگان
 • شیپ فایل سدهای شهرستان چادگان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان چادگان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان چادگان
 • شیپ فایل شیب شهرستان چادگان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان چادگان
 • شیپ فایل محدوده استان اصفهان

 

حجم فایل: 21.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با چادگان، اینجا