جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان بوکان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان بوکان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان بوکان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان بوکان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان بوکان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان بوکان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان بوکان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان بوکان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان بوکان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان بوکان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان بوکان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بوکان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان بوکان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان بوکان
 • شیپ فایل بارش شهرستان بوکان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان ملکان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان بوکان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان بوکان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان بوکان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان بوکان
 • شیپ فایل سیل شهرستان بوکان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان بوکان
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان بوکان
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان بوکان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بوکان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان بوکان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان بوکان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان بوکان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان بوکان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان بوکان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان بوکان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان بوکان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان بوکان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان بوکان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان بوکان
 • شیپ فایل معادن شهرستان بوکان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان بوکان
 • شیپ فایل شیب شهرستان بوکان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان بوکان
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان غربی

 

حجم فایل: 36.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود همه داده ها و اطلاعات مربوط به بوکان اینجا