جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان بویین زهرا

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان بویین زهرا که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان بویین زهرا

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل بخش های شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان بویین زهرا
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان بویین زهرا
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل بارش شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل سیل شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل دشت های شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل معادن شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل شیب شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان بویین زهرا
 • شیپ فایل محدوده استان قروین

 

حجم فایل: 24.3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان بویین زهرا، اینجا