جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان بوئین میاندشت

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان بوئین میاندشت که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل بخش های شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان بوئین میاندشت
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان بوئین میاندشت
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل بارش شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل سیل شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل دشت های شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل شیب شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان بوئین میاندشت
 • شیپ فایل محدوده استان اصفهان

 

حجم فایل: 16.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با بوئین میاندشت، اینجا