جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان بوانات

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان بوانات که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان بوانات

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان بوانات
 • شیپ فایل بخش های شهرستان بوانات
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان بوانات
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان بوانات
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان بوانات
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان بوانات
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان بوانات
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان بوانات
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان بوانات
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بوانات
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان بوانات
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان بوانات
 • شیپ فایل بارش شهرستان بوانات
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان بوانات
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان بوانات
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان بوانات
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان بوانات
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان بوانات
 • شیپ فایل سیل شهرستان بوانات
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان بوانات
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان بوانات
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان بوانات
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان بوانات
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بوانات
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان بوانات
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان بوانات
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان بوانات
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان بوانات
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان بوانات
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان بوانات
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان بوانات
 • شیپ فایل دشت های شهرستان بوانات
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان بوانات
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان بوانات
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان بوانات
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان بوانات
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان بوانات
 • شیپ فایل معادن شهرستان بوانات
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان بوانات
 • شیپ فایل شیب شهرستان بوانات
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان بوانات
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان بوانات
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان بوانات
 • شیپ فایل محدوده استان فارس

 

حجم فایل: 69.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با بوانات، اینجا